Finn din bransje

Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer

 

Vil du vite hva yrkesaktive i et bestemt yrke eller næring er særlig utsatt for?

Du kan få et raskt overblikk over arbeidsmiljøtilstanden i ulike yrker og næringer ved å gå inn på arbeidsmiljøprofiler 

 

 

Figurene som presenteres under arbeidsmiljøprofilene viser hvordan yrkesaktive i et valgt yrke eller næring rapporterer om arbeidsmiljøforhold, helseutfall og sykefravær, sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Ved å se på disse figurene kan man få en pekepinn på hva som er særlig viktig å være oppmerksom på i et et bestemt yrke eller næring. Dette kan være et nyttig utgangspunkt for å komme i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Informasjon om hva som inngår i de ulike yrkes- og næringsgruppene finner du her: