For å overvåke arbeidsmiljøet er det viktig å ha indikatorer for den forebyggende aktiviteten som gjennomføres. Her presenterer vi data om bedriftshelsetjenesten, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og fagorganisering.