Arbeidsmiljøprofilene viser hvordan nivået av ulike eksponeringsfaktorer eller helseplager varierer mellom ulike grupper, når vi sammenlikner med gjennomsnittsnivået som gjelder for hele yrkesbefolkningen.