Arbeidsskader kan forårsake betydelig lidelse for de som rammes og deres familier. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Hvert år har vi om lag 100 000 skadetilfeller på norske arbeidsplasser, og om lag 40 personer omkommer.