En sykdom defineres som arbeidsrelatert dersom den helt eller delvis skyldes arbeidsmiljøet, eller dersom sykdommen forverres av faktorer i arbeidsmiljøet. Norsk pasientregister har data om sykdom behandlet i spesialisthelsetjenesten, og Kreftregisteret har data om kreft. For noen av sykdommene har arbeidsmiljøet betydning.