Biologiske faktorer i arbeidsmiljøet har sin opprinnelse fra levende eller døde biologiske organismer, både mikroorganismer, som bakterier, virus, sopp og parasitter, og fragmenter fra større organismer, som trestøv, kornstøv, mel og dyrehår. Mange mikroorganismer er til nytte og er med på å beskytte oss mot sykdom, mens andre kan medføre infeksjoner, allergier, giftvirkninger, fosterskade, luftveisplager og -sykdom eller kreft hos mennesker. Eksponering kan skje ved at partikler eller dråper (bioaerosol) pustes inn eller svelges, eller ved gjennomtrengning av huden etter stikk-/kuttskade eller bitt.