Huden er det største organet i kroppen og kontakt med kjemikalier, vann og biologiske stoffer på jobb, samt kulde og mekaniske påkjenninger kan gi ulike hudplager og - lidelser. Kontakteksem er den vanligste arbeidsrelaterte huddiagnosen og det er hyppigst lokalisert til hendene og/eller underarmer.