I et kjemisk arbeidsmiljø kan farlige kjemikalier være en del av arbeidsdagen, og disse skal kunne håndteres ved å ta nødvendige forholdsregler. Kjennskap til hvilke stoffer man omgir seg med og kunnskap om stoffenes iboende egenskaper er en viktig del av det forebyggende arbeidet og avgjørende for å sikre at arbeidstakeren får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.