Fysisk arbeidsmiljø viser til elementære bestanddeler ved omgivelsene som arbeidsoperasjoner blir utført i. Slike elementære bestanddeler er masse, energi og bevegelse, og i arbeidsmiljøsammenheng er man interessert i hvordan disse bestanddelene, samt kreftene som virker mellom dem, påvirker menneskekroppen. Fysiske faktorer i arbeidsmiljøet som støy, vibrasjoner og stråling har potensial til å medføre betydelig helseskade avhengig av eksponeringsnivå og ‑tid.