Arbeidstid har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Daglig, ukentlig, årlig og kumulativ arbeidstid over yrkesforløpet påvirker individers, virksomheters og nasjoners inntekt og velferd. Tilfredshet med balansen mellom jobb og privatliv er ifølge en fersk OECD-rapport et veldig viktig aspekt ved folks trivsel og tilfredshet med livet.