Endringer kan forstås i vid forstand som strategiske beslutninger som forandrer måten de ansatte jobber på. Endringene kan være mer eller mindre omfattende og kan for eksempel gå på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, organisasjonens struktur, ansettelsesformer, hvem man jobber med og hvem man jobber for.