For mange er arbeidet identitetsskapende og en kilde til motivasjon, god selvfølelse og tilhørighet til et sosialt fellesskap. Jobbtilfredshet, motivasjon og tilhørighet til jobben baserer seg imidlertid på en overordnet vurdering av arbeidssituasjonen, og er påvirket av den enkeltes forventning til jobben. Gode arbeidsbetingelser påvirker de nevnte faktorene positivt, men høye nivåer av tilfredshet, tilhørighet og motivasjon betyr ikke automatisk at arbeidsbetingelsen er gode. Men å være fornøyd, tilfreds, engasjert og motivert er likevel viktig for å gjøre en god og produktiv arbeidsinnsats.