Ulike typer krav som vi eksponeres for i arbeidet, er sentrale elementer i det psykososiale arbeidsmiljøet og kan ha betydning for både jobbtilfredshet og helse. Høyt arbeidstempo og stor arbeidsmengde er eksempler på kvantitative jobbkrav. En annen type krav i arbeidet, som anngår en stadig større andel yrkesaktive er knyttet til arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter, pasienter, -såkalte emosjonell krav.