En leder er ofte den mest fremtredende personen i en avdeling eller virksomhet og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte. Et lite støttende lederskap er preget av manglende støtte og hjelp i arbeidet, at arbeidsresultatene i liten grad blir verdsatt, og at lederen i liten grad behandler de ansatte rettferdig og upartisk